2007 год. - Ултразвучна и пенетрантска контрола на клизни лежаи од напојни пумпи
2009 год. - Контрола на заварени споеви при промена на група Г-263 од топлоизменувач
2011 год. - Контрола на работилнички заварени споеви при промена на група Г-275 од топлоизменувач.