2010 год. - Контрола на заварени споеви на плинска станица и инсталација за плин на објект АГРО ПРОДУКТ, Тетово.
-    Контрола на заварени споеви на плинска станица и инсталација за плин на објект ПЛОДНОСТ, Битола