JM Minima - шаблон joomla Видео

Компанијата спроведува испитување со течни пенетранти со обоена и флуоресцентна суспензија од прозиводителите MR и CRC.

Список на опрема за испитување со течни пенетранти:

-    обоена и флуоресцентна суспензија од прозиводителите MR и CRC.

-    Мерач на јачина на дневно и UV светло A.S.T. Levy Hill Mk VI

-    Ултравиолетова сијалица за откривање на индикации при работа со флуоресцентна суспензија MAGNAFLUX ZB100F