JM Minima - шаблон joomla Видео

Компанијата за ултразвучно испитување користи опрема од производителот KRAUTKRAMER модел USM 33, а располагаме и со нормалани, коси и SE глави со широк опсег на фекфенции.
За услтразвучно мерење на дебелина користиме дебелиномер од производителот SONATEST, модел T-GAGE IV MM.

Список на опрема за ултразвучно испитување:

-    Апарат за ултразвучно испитување KRAUTKRAMER USM 33

-    Ултразвучни глави за испитување со нормални бранови со фрекфенција од 2 и 4  MHz

-    Ултразвучни глави за испитување со коси бранови со фрекфенција од 2 до 4 MHz

-    Ултразвучни SE глави за испитување со фрекфенција од 2 до 4 MHz

-    Еталони за калибрација на ултразвучен апарат WI i WII

-    Ултразвучен дебелиномер SONATEST T-GAGE IV MM со дијапазон на мерење од 0,63 до 500 mm, и можност за мерење на дебелина преку неметална заштита.

-    Стандардна и минијатурна глава за ултразвучен дебелиномер

-    Еталон-степенeст клин за калибрирање на ултразвучен дебелиномер